PROJEKT »INOVATIVNE OBLIKE URBANE MOBILNOSTI«

     

O PROJEKTU

Projekt spodbuja inovativne oblike urbane mobilnosti (rolkanje, BMX, električno kolo) ter posebno pozornost namenja ranljivim skupinam in ostalim prebivalcem drugih urbanih območij. S projektom se želi spodbuditi socialno vključenost ter slabo vpetost ranljivih skupin v družbeno življenje.

Uporaba električnih vozil ter drugih urbanih mobilnih oblik predstavlja danes za večino ljudi še vedno nekaj, kar je potisnjeno v prihodnost. V večjih urbanih centrih vedno lažje dostopamo do trajnostnih oblik prevoznih sredstev, kar je na območju Mislinjske in Dravske doline še vedno nepoznano. Zato je namen projekta omogočiti in predstaviti uporabo urbane mobilnosti za prebivalce urbanih območij Mislinjske in Dravske doline.

Projekt posredno prav tako vpliva na boljše aktivno preživljanje prostega časa, uporabo električnih – trajnostnih vozil ter na izboljšanje in varovanje okolja (uporaba električnih vozil – koles),  prispeva k omilitvi podnebnih sprememb (v smislu zmanjšanja izpustov CO2 ter prašnih delcev zaradi uporabe trajnostnih oblik mobilnosti – uporaba trajnostnih prevoznih sredstev), inovativnosti ter k spodbujanju enakosti moških in žensk ter nediskriminaciji. Našteti horizontalni cilji, ki jih skupaj z cilji projekta uresničujemo skozi projekt, vplivajo na vizijo in na cilj SLR LAS MDD »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja za boljšo gospodarsko in socialno vključenost«.

LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA

Mestna občina Slovenj Gradec (naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu)

Občina Mislinja (naselje Mislinja)

Občina Radlje ob Dravi (naselje Radlje ob Dravi)

Občina Vuzenica (naselje Vuzenica)


PARTNERJI V PROJEKTU


Športno društvo Skatepark Slovenj Gradec

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe

SPOTUR Slovenj Gradec

ATELJE KRESNIK podjetje za grafično, propagandno in umetniško dejavnost ter trgovino d.o.o


Zloženka projekta

EU Skladi