Zelena shema Slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • - združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, 
  • - destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • - skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja.

Destinacije morajo za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold/Platinum) izpolnjevati kriterije Green Destinations Standard, medtem ko morajo ponudniki za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Park/Travel agency/Attraction/Beach najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

Destinacija Slovenj Gradec je pristopila in podpisala zeleno politiko leta 2016 in po postopku ocenjevanja pridobila znak Slovenia Green Silver po ponovni ocenitvi je leta 2019 pridobila znak Slovenia Green Bronze. Ponovna presoja trajnosti destinacije sledi v letu 2022.

Trajnostna zelena destinacija ni projekt oziroma odgovornost posamezne institucije/posameznika. Je nekaj, kar lahko dosežemo vsi deležniki ne samo v turizmu, ampak na vseh področjih delovanja. V tem procesu so ključni tudi vsi, ki na destinaciji živijo. Pomembno je, da je destinacija prijetna tako za obiskovalce, kot tudi za vse prebivalce.

KLJUČNI DOKUMENTI:

Zelena shema - kratek pregled Navodila za ravnanje z odpadki