TRAJNOSTNI KAZALNIKI DESTINACIJE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2016 pristopila k Zeleni shemi trajnostnega turizma.


Kar petina površja celotne občine (20,61 %) je pod zaščito Nature 2000, ki predstavlja evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, določenih s strani držav članic Evropske unije.

Raznovrstna rastišča gozdov pokrivajo kar 62 % površja, gozdnatost območja je tako višja od slovenskega povprečja.