Zgodovina doma

V letu 1947 je Občinski ljudski odbor Slovenj Gradec prvotno za organizacijo letovanja za zdravstveno in socialno ogrožene, kasneje pa tudi za organizacijo letnih šol v naravi, odkupil vilo Allegre v Fiesi. Po letu 1960 pa je Občina Slovenj Gradec od Mladinske knjige Ljubljana odkupila še eno stavbo, v istem času pa je bila tudi izvršena menjava zemljišča z Občino Piran in tako je Občina Slovenj Gradec postala lastnica 3.500 m2 strnjenega zemljišča. Glavni namen delovanja doma je ostal vseskozi isti, to je da je v prvi vrsti na voljo otrokom iz obeh občinam, tako za izvajanje zdravstvenih kolonij in letovanj ter za izvajanje šol programov šol v naravi. Preostali termini so na voljo raznim domačim društvom in institucijam, proste kapacitete pa se lahko ponudijo tudi individualnim gostom. Za te namene bo dom namenjen tudi v prihodnosti.

 

 

Obnove

V letu 1981 je bil del sredstev občinskega samoprispevka namenjen tudi za obnovo kuhinje in jedilnice. V letu 1986 pa se je pripravila celovita prenova in dograditev, ki se je v letu 1988 tudi zaključila.  V zadnjih letih so se v domu izvajala redna vzdrževalna dela in investicije, ki so pripomogle k večjemu udobju in boljšemu počutju otrok. Tako so bili pred tremi leti zamenjani vsi železni pogradi s prijaznejšimi lesenimi, nabavljene so bile nove vzmetnice, popravljena je bila streha, zamenjana so bila okna in podobno. Tudi v letu 2019 je MO Slovenj Gradec v proračunu namenila finančna sredstva za dodatna obnovitvena dela.