Novice

PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021

  • 15 junij 2021
  • Število ogledov: 2460
PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021

Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, objavlja

 

PODALJŠANJE ROKA

za prijavo na Javni razpis

za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021

 

 

Javni zavod Spotur Slovenj Gradec je 18. 5. 2021 objavil Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021 na spletni strani Javnega zavoda Spotur in Mestne občine Slovenj Gradec.

Zaradi zakasnjenega sproščanja ukrepov  ob epidemiji Covid-19 v RS, Javni zavod Spotur Slovenj Gradec podaljšuje rok za prijavo do srede, 30. 6. 2021.

Razpis se tako začne 18. 5. 2021 in se zaključi 30. 6.2021 (spr. v tčk. 12).

 

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 30. 6. 2021 na naslov: Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

 

Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Javnega zavoda Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, dne 5. 7. 2021, ob 9.00 uri.

 

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.

 

Javni zavod Spotur Slovenj Gradec

Direktorica

Marija Lah


 

Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti (programi/projekti), ki prispevajo k:

-          pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov,

-          ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru,

-          trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra,

-          večji kakovosti bivanja,

-          turistični prepoznavnosti,

-          večanju števila obiskovalcev/nakupovalcev,

-          večji privlačnosti mestnega jedra,

-          trajnostni mobilnosti.

Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje najkasneje 30. 6. 2021 na naslov Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

Ponudba mora biti oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.