Novice

Pustni karneval - izjava za javnost

  • 12 februar 2024
  • Število ogledov: 258
Pustni karneval - izjava za javnost
Posredujemo vam pojasnilo glede neprijetne situacije, ki je nastala včeraj na pustnem karnevalu zaradi prisotnosti konjev Cross Country kluba Legen. Res je, da so konji na karnevalu prejšnja leta bili prisotni, ker smo za njihovo udeležbo imeli vsa potrebna dovoljenja. Letos pa nas je na prvem sestanku z udeleženci, ki je potekal 9. 1. 2024, njihov predstavnik gospod Vladimir Jarh Nikolič obvestil, da konji potrebujejo obvezno cepljenje in ker jim mi kot organizatorji prireditve tega cepljenja nismo dolžni zagotoviti, smo se z g. Nikoličem dogovorili, da konji na pustnem karnevalu letos ne bodo sodelovali. Zaradi tega za njihovo prisotnost nismo imeli ustreznega dovoljenja.
Posebej moramo poudariti, da je pustni karneval javna prireditev, za katero moramo pridobiti dovoljenje s strani Upravne enote (ker gre tudi za zaporo ceste). Točno določen je tudi postopek, kadar na javni prireditvi sodelujejo živali; v tem primeru bi morali na Upravno enoto Slovenj Gradec mesec dni pred prireditvijo posredovati številke konjev, ki bi sodelovali na prireditvi, saj mora Upravna enota pridobiti tudi soglasje veterinarske inšpekcije, da se lahko konji prireditve udeležijo. Ker smo bil s Cross Country klubom dogovorjeni, da konji ne bodo sodelovali, teh dovoljenj nismo imeli in to je bil tudi edini vzrok, da obema jahalkama nismo mogli dovoliti udeležbe na prireditvi. O tem, da za konje ni bilo pridobljenih dovoljenj, je bila pred karnevalom obveščena tudi Policijska postaja Slovenj Gradec, ki je vedno aktivno vključena v postopek pridobitve dovoljenja za izvedbo prireditve.
Naš javni zavod skozi vse leto organizira številne množične prireditve. Za vsako prireditev je potrebno pridobiti soglasja in dovoljenja, ti postopki so velikokrat zelo zahtevni in posebni postopki veljajo tudi, kadar so v prireditev vključene živali. Mi se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot organizatorji prireditev in se vseh postopkov strogo držimo, ker so za kršitve predvidene tudi kazni. Omenili bi tudi to, da smo bili še danes s strani Upravne enote opozorjeni, da so na prireditvi opazili konje in da za njihovo udeležbo nismo imeli dovoljenja.