Projekti

MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

  • 19 april 2021
  • Število ogledov: 688

Mestna občina Slovenj Gradec je na 2. Javni poziv EKSRP  za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila v oktobru 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 26.956,90 €. Celotna vrednost projekta, ki bo omogočil ureditev medgeneracijskih igrišč na štirih lokacijah je sicer ocenjena na  38.611,88 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta »Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev«:

Nosilec projekta:

Mestna občina Slovenj Gradec

 


Projektni partnerji:

Spotur, Javni zavod za turizem, šport, socialne in mladinske programe

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o.

Športno društvo Podgorje pri Slovenj Gradcu

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Tematsko področje:

2 RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Podukrep:

2.B Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti

Namen in aktivnosti projekta:

Namen tega projekta ni postavitev klasičnih otroških igrišč, temveč igrišč, kjer bodo tako otroci kot starejši, brezposelni, brezdomci, telesno aktivni razvijali motorične sposobnosti, saj jim bo olajšana in povečana dostopnost do druženja, …

Cilji in rezultati projekta:

Cilji projekta:

- Urejena urbana središča za izvajanje gibalnih dejavnosti.

- Z nabavo in postavitvijo otroških igral bo občina poskrbela za osnovno infrastrukturo, ki bo zagotavljala družbeni, socialni in motorični razvoj otrok in starejših.

- Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev vitalnosti.

- Uresničevanje razvojnih ciljev občine.

Rezultati projekta:

- Povečano število podeželskega prebivalstva v naseljih, ki bodo deležni izboljšanja osnovnih storitev in infrastrukture.

- Urejena 4 nova otroška igrišča.

- 210m2 saniranih območij.

- Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev vitalnosti.

 

Vrednost operacije:

Skupna vrednost projekta z DDV (€)

Višina sofinanciranih sredstev EKSRP (€)

38.611,88 €

26.956,90 €

 

Način financiranja:

Projekt je sofinanciran s strani EKSRP.

 

Geografska lokacija projekta:

Mestna občina Slovenj Gradec:

 

-igrišče pri OŠ Sele

-igrišče pri OŠ Podgorje

-igrišče pri GD Turiška vas

-igrišče Legen

 

Časovni okvir izvajanja:

Pomlad 2021

 

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/