BREZPLAČNI PREVOZI IN DRUGA POMOČ ZA STAREJŠE

Brezplačni prevozi za starejše v mestni občini Slovenj Gradec potekajo v okviru programa Sg mobilc!

Sredi leta 2019 smo v mestni občini Slovenj Gradec pričeli z uvajanjem storitve brezplačnih prevozov za starejše občane, ki je v obdobju dobrega leta dni potekala pod okriljem Javnega zavoda Spotur in v sodelovanju z Zavodom Sopotniki.  

V tem času so prostovoljski šoferji opravili preko 900 prevozov, povprečna starost naših uporabnikov pa je približno 80 let.

Med izvajanjem projekta smo ugotovili, da je z brezplačnimi prevozi za starejše vsekakor treba nadaljevati, saj so potrebe velike. Prav tako ugotavljamo, da starejši občani in občanke potrebujejo tudi druge oblike pomoči in ravno to je bil vzrok, da smo se po preteku pogodbe z Zavodom Sopotniki odločili za manjšo spremembo organizacije dela in nekoliko dopolnjen koncept pomoči starejšim občanom. Tu gre predvsem za pridobivanje in posredovanje raznih informacij in reševanje vsakodnevnih težav, ki pestijo starejše.

Omenjene storitve od 15. julija 2020 dalje potekajo v okviru programa za medgeneracijsko pomoč Sg mobilc, ki se v celoti izvaja pod okriljem javnega zavoda Spotur, saj ta med drugim v naši mestni občini izvaja tudi socialne programe. Program v celoti financira Mestna občina Slovenj Gradec.

Še naprej osnovna dejavnost programa ostaja zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše na območju naše mestne občine in sicer k zdravniku, v trgovino, na pokopališče, obisk  in po drugih opravkih. S tem starejšim pomagamo pri vsakodnevnem življenju oz. vključevanju v aktivno družbeno življenje.

Prostovoljci vozijo posebej za ta projekt namenjeno vozilo in poleg prevozov po potrebi nudijo starejšim tudi spremstvo. Z medgeneracijskim sodelovanjem prekinjamo izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev in presegamo miselnost, da je skrb za starostnike zgolj naloga sorodnikov.

Za prevoze in ostale storitve se je potrebno naročiti vnaprej in sicer na telefonsko številko 041 44 11 99 vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.