O ZAVETIŠČU

Začetki delovanja Zavetišča za brezdomce Slovenj Gradec segajo že v leto 2003, ko je bilo na pobudo Centra za socialno delo Slovenj Gradec ter družbene akcije takratnih brezdomnih ljudi v slovenjgraški občini, ustanovljeno prvo zavetišče za brezdomce. Zavetišče deluje kot stanovanjska nastanitvena enota z nočnim dežurstvom, kjer je na razpolago devet nastanitvenih kapacitet. Prednost imajo občani Mestne občine Slovenj Gradec, v kolikor so na voljo prosta mesta, sprejmemo tudi občane drugih koroških občin. V prihodnosti želimo razširiti kapacitete, tako da bi imeli možnost namestiti tudi osebe ženskega spola, kar še zaenkrat na žalost ni izvedljivo.

Novi prostori zavetišča se nahajajo na Francetovi cesti 11, v prostorih stare policijske postaje, kamor smo se preselili z oktobrom 2017. V zavetišču je redno zaposlenih pet delavcev (od tega ena strokovna delavka). V zavetišču smo prisotni 24 ur dnevno, da našim uporabnikom zagotavljamo vso pomoč in podporo, ki jo potrebujejo za dostojno življenje in skrbimo, da se upošteva in vzdržuje hišni red in se s tem vsem stanovalcem zagotavlja varnost ter dobri medosebni odnosi. Večina uporabnikov je pripravljena na sodelovanje in aktivno prispevajo vsak svoj delež k delovanju zavetišča – vsak po svojih interesih in zmožnostih: sodelujejo pri vzdrževanju in čiščenju prostorov, pri kuhanju in peki, v toplih mesecih pri urejanju zunanje okolice ipd. Izvajamo tudi redne dnevne aktivnosti, družabne igre, pa občasne dejavnosti, kot so lesna, umetnostna, glasbena, kuharska delavnica, sprehodi, pohodi ipd.

KONTAKT:

Marija Orešnik

strokovni delavec

02 88 46 288 ali 031 646 091

marija.oresnik@spotur.si


PRAVILNIKI:

Pravilnik o pogojih in načinu sprejema in odpusta v Zavetišču za brezdomce v Slovenj Gradcu 

Pravilnik o pravicah in obveznostih stanovalcev zavetišča za brezdomce v Slovenj Gradcu

Hišni red v Zavetišču za brezdomce v Slovenj Gradcu 

Cenik za bivanje v zavetišču za brezdomce 2024

 


VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO VKLJUČITVE V PROGRAM RAZDELJEVANJE VIŠKOV HRANE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Vloga 2024