Magneti in razglednice

Razglednica in znamka Karel Pečko

  • 5 oktober 2020
  • Število ogledov: 1050
Razglednica in znamka Karel Pečko
Razglednica z znamko izdana ob 100. obletnici rojstva akademskega slikarja Karla Pečka. Zasnova in oblikovanje Borut Bončina.
Cena: 3,00 €.

Naročilo na: tic@slovenjgradec.si.