Kaj delamo oz. s čim se ukvarjamo

 

 

 

 

 

 

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec je ustanovljen z naslednjim namenom:

- profesionalizirati vodenje turizma in športa v občini,
- vsa področja delovanja zavoda voditi in koordinirati iz enega centra,
- pripraviti in realizirati kvalitetne ter pestrejše programe po posameznih področjih,
- vsa področja bolj medsebojno povezati v skupno ponudbo občine, ki bo namenjena tako domačinom, kot kupcem od drugod, 
- ustvariti večji finančni pregled, nadzor nad sredstvi za posamezne dejavnosti,
- tržiti športne in turistične objekte ter programe, 
- pridobiti več sredstev na trgu in na razpisih ter
- ustvariti kvalitetno strokovno pomoč ponudnikom na področju turizma in športa.

Cilji delovanja zavoda:

 

• Na področju turizma:

- organiziran, stalen in profesionalen pristop k razvoju novih prodajnih turističnih programov (izleti, vikend programi, počitnice) – agencijska dejavnost,
- povezanost vseh turističnih ponudnikov v občini v skupno ponudbo za trg,
- promocija in trženje skupne turistične ponudbe na domačih in tujih trgih,
- ustvarjanje prihodka iz naslova trženja turistične ponudbe,
- zagotavljanje strateškega razvoja turizma,
- povezovanju javnih in podjetniških interesov ter storitev,
- razvoj novih turističnih produktov,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice,
- organizacija in trženje zabavnih prireditev ter
- grafično oblikovanje in urejanje spletne podobe.

• Na področju športa:

- profesionalno organiziranje, vodenje, koordiniranje in trženje športne dejavnosti v občini,
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v občini,
- trženje športnih objektov in športnih prireditev,
- priprava letnega programa športa v občini,
- priprava dolgoročnega programa razvoja športa v občini in
- vključitev športne ponudbe (s primernimi vsebinami) občine v prodajno turistično ponudbo občine.

•  Na področju socialnih programov:

- profesionalno organiziranje, vodenje in delovanje zavetišča za brezdomce,
- upravljanje in vzdrževanje zavetišča za brezdomce,
- sodelovanje v koordinacijski mreži zavetišč za brezdomce na področju celotne države in
- priprava strategije delovanja zavetišč za brezdomce v prihodnje.

•  Na področju mladinskih programov:

- zbiranje in posredovanje informacij za mlade,  
- koordiniranje in izvajanje dejavnosti za mlade,
- koordiniranje mednarodnega sodelovanja na mladinskem področju, 
- nudenje servisne dejavnosti (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) mladinskim organizacijam, mladinskim neformalnim skupinam (neorganizirani mladi) in mladim posameznikom,
- organiziranje in izvajanje različnih aktivnosti širšega pomena in pridobivanje sredstev zanje,
- skrb za upravljanje z objekti in vzdrževanje le teh,
- sodelovanje z mladinskimi društvi v občini,
- skrb za pripravo informativnega materiala za potrebe mladinske dejavnosti in
- organizacija prireditev za otroke in mladino.