Aktualni razpisi

Javni razpis  za  direktorja  javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Javni razpis za direktorja javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovnika prispela do izteka prijavnega roka. Če bo poslana po pošti priporočeno, se šteje za pravočasno, če je poslana najkasneje na zadnji dan razpisnega roka.
Preberi več...