Novice s področja turizma

Odprtje novih stalnih muzejskih zbirk Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec

  • 7 februar 2021
  • Število ogledov: 888

Z veseljem sporočamo, da je Koroški pokrajinski muzej z letošnjim letom, ko praznujejo že 70. letnico delovanja, odprl kar dve novi stalni zbirki, ki sta že na ogled. 

Zbirka narodno-zabavnega ansambla Štirje kovači, ki se nahaja na naslovu Ozka ulica 1, na vpogled ponuja obširno gradivo, ki sta ga zakonca Šegovc zbrala v času delovanja ansambla. Fotografije, plakati, nagrade, priznanja, nosilci zvoka, pesmarice, notni zapisi in digitalna predstavitev sestavljajo razstavo najdlje neprekinjeno delujočega ansambla v Sloveniji in tudi širše. 

Zbirka Čevljarska delavnica Levovnik na naslovu Šolska ulica 3, predstavlja odličen primer ohranjene obrtne dediščine našega mesta. Sodobna muzejska prezentacija celovito predstavlja zgodovino čevljarske obrti s čevljarskim orodjem, pripomočki, inventarjem ter veliko slikovne in druge dokumentacije. Najstarejši eksponat nosi letnico 1925. 

Vabljeni, da zgodovino ustvarjalcev našega mesta doživite sami z ogledom obeh razstav!