Projekti

ŠPORTNO-KULTURNO SREDIŠČE PAMEČE

ŠPORTNO-KULTURNO SREDIŠČE PAMEČE

Mestna občina Slovenj Gradec je na 8. Javnem pozivu za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014–2020) s projektom »Športno – kulturno središče Pameče« kandidirala za dodelitev nepovratnih sredstev. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj – MGRT, ki je po odobritvi z upravičencem sklenilo pogodbo o sofinanciranju v višini 195.896,01€.

Preberi več...
JUDO ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN OHRANJANJE ZDRAVJA

JUDO ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN OHRANJANJE ZDRAVJA

Namen projekta je s spodbujanjem socialne vključenosti, aktivnega staranja in ohranjanja zdravje skozi judo posebno pozornost namenjati štirim skupinam ranljivih skupin (mladim do 30 let, ženskam, invalidom in upokojencem) ter ostalim prebivalcem drugih urbanih območij in podeželja, ki bodo lahko aktivno sodelovali pri participaciji aktivnega preživljanja prostega časa ter vključevanja skozi dogodke, poimenovane Festivali juda.
Preberi več...
RAZVOJ JAHALNE INFRASTRUKTURE ZA VEČJO SOCIALNO IN MEDGENERACIJSKO VKLJUČENOST

RAZVOJ JAHALNE INFRASTRUKTURE ZA VEČJO SOCIALNO IN MEDGENERACIJSKO VKLJUČENOST

Konjeniški klub Slovenj Gradec je na 6. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavil projekt »Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in medgeneracijsko vključenost«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 10.922,03 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Preberi več...
IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

Mestna občina Slovenj Gradec je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Izgradnja varne šolske poti«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 184.435,70 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Preberi več...
MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA AKTIVNO SPROSTITEV

Mestna občina Slovenj Gradec je na 2. Javni poziv EKSRP  za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Medgeneracijski prostor za aktivno sprostitev«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila v oktobru 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 26.956,90 €. Celotna vrednost projekta, ki bo omogočil ureditev medgeneracijskih igrišč na štirih lokacijah je sicer ocenjena na  38.611,88 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Preberi več...